21 March, 2021 : ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹೆಂ ವರಾಸ್ 19/03/2021 ಥಾವ್ನ್ 26/06/2022 ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ವರಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಸಾರ್ಲಾಂ. ಅಮ್ಚಾ ಪರಪಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಚೆಂ ಉಗ್ತವಣ್ ಅಜ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಗ್ತವಣ್ ಕರ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ಪಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅರುಣ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಡೆಸ್ಸಾ, ಆಯೋಗಂಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಜಸಿಂತಾ ಡೆಸ್ಸಾ, ಕುಟ್ಮಾ ಅಯೋಗಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಫೆಲ್ಸಿಯಾ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಅಯೋಗಚೆ ಸಾಂದೆ, ಲಿಗೋರಿ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಹಿಳ್ಢಾ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಡೊಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆನ್ನಾ ಮರೀಯಾ ಲೇಗೊ ಹಜಾರ್ ಅಸಲ್ಲಿಂ.

Comments powered by CComment

Home | About | NewsSitemap| Contact

Copyright ©2014 www.nirmalpadavchurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Our lady of Perpetual Succour Church
Nirmalpadav, Parapady P.O-574110 
via Nitte, Karkala Taluk,
Udupi District
Mobile: +91 97419 69665
Email: [email protected]